Vodne šole in Evropske politične strategije 

Vodne šole upoštevajo več ciljev, ki so skupni tudi Evropski Uniji in Organizaciji Združenih Narodov. 

Akcijski načrt EU o debelosti otrok 2014–2020

Evropska komisija se je odzvala na epidemijo debelosti in previsoke telesne teže med otroci z uvedbo omenjenega akcijskega načrta.  Cilj načrta je zaustaviti porast prekomerne telesne teže in debelosti med otroci in mladimi do 2020. Akcijski načrt se osredotoča na otroke, kajti "z učenjem in usvojitvijo zdravih navad v otroštvu, se poveča možnost, da bodo te navade obdržali kot odrasli".

Akcijski načrt spodbuja vrtce in šole, da "omejijo dostop do manj zdravih prehranskih izbir " in ustvarijo "okolje, ki spodbuja zdravje in dobro počutje in  kjer je zdrava izbira lažja izbira".

Omenjeno je tudi, da morajo šole otrokom in mladini nuditi dostop do brezplačne pitne vode, kot alternative sladkanim pijačam.

Več informacij preberite na povezavi

EU Direktiva o pitni vodi

Cilj te direktive je vsem članicam EU zagotoviti pitno in čisto vodo. Pomemben razlog za nastanek direktive je dejstvo, da vse več vodnim virom grozi onesnaženje. V direktivi so določeni minimalni standardi za pitno vodo (mikrobiološki, kemični in ostali indikatorski parametri) na nivoju Evropske Unije. Vsaka tri leta je potrebno Evropski Komisiji poročati o kvaliteti vode, zahteva pa se tudi redno informiranje potrošnikov.    

Posodobljena EU Direktiva o pitni vodi (2018) bo izboljšala kvaliteto pitne vode, dostop do nje in zagotovila prebivalcem kvalitetnejše informacije. Tako se bomo bližje okoljskim ciljem  zmanjšanja uporabe plastike, zmanjšanje ogljičnega odtisa in uresničevanju Ciljev trajnostnega razvoja.   

Direktivo o pitni vodi si lahko pogledate na povezavi. 

EU Strategija o plastiki

Evropska strategije za plastiko v krožnem gospodarstvu je bila sprejeta 16. 1. 2018. Evropska komisija pravi, da je "strategija del tranzicije Evrope proti krožnemu gospodarstvu in bo pripomogla k doseganju Ciljev trajnostnega razvoja, v boju proti globalnim klimatskim spremembam  in k ciljem EU industrije". V splošnem strategija obravnava tri glavna vprašanja: kako zmanjšati uporabo fosilnih goriv pri proizvodnji plastike; kako narediti plastiko primernejšo za recikliranje; in kako minimalizirati onesnaženje s plastiko, posebej v morjih in oceanih.   

Čeprav gre za interni EU dokument, ima strategija velik vpliv na odgovornejši pristop posameznih držav, na globalne politične procese in spremembo trajnostnih oskrbnih verig. Projekt Vodna šola neposredno podpira strategijo s spodbujanjem zmanjšanja uporabe plastenk in z učnimi materiali za otroke, ki jih učijo kako zaščititi planet pred onesnaženjem s plastiko.

Več informacij na spletni strani Evropske Komisije .

Cilji trajnostnega razvoja 

Leta 2015 so vse države članice Združenih narodov sprejele Agendo 2030 za trajnostni razvoj, ki predstavlja skupni načrt za mir in blaginjo ljudi in Zemlje sedaj in v prihodosti. V osnovi je to 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki so poziv k spremembam v vseh deželah - razvitih in nerazvitih, na planetu kot celoti.

Spoznali so, da je potrebno hkrati odpravljati revščino in ostale nepravičnosti ter izboljševati zdravstvo in izobraževanje, zmanjševati neenakosti in spodbujati ekonomsko rast. Medtem pa ne smemo pozabiti na  preprečevanje podnebnih sprememb, na ohranjenje oceanov in gozdov.

Projekt Vodna šola pripomore k številnim od omenjenih 17 ciljev:

  • Cilj št.3: Zdravje in dobro počutje:  za trajnostni razvoj je ključnega pomena zagotavljanje zdravega načina življenja in spodbujanje dobrega počutja v vseh življenjskih obdobjih. V ta cilj spada tudi zagotavljanje bolj zdrave hrane in pijače za vse, ne samo za evropske otroke, kar spodbuja tudi projekt Vodna šola.
  • Cilj št.11.: Trajnostna mesta in skupnosti: Število ljudi, ki živijo v mestih se bo do 2030 povzpelo na predvidoma 5 milijard. Učinkovito načrtovanje in upravljanje mest sta pomembna pri soočanju z izzivi urbanizacije. Kvaliteta pitne vode in zmanjšanje odpadkov sta tu ključna izziva, nanje pa se osredotoča tudi projekt Vodna šola.
  • Cilj št. 12: Odgovorna poraba in proizvodnja:  trajnostna poraba in proizvodnja pomeni spodbujanje rabe učinkovitih virov in energije, trajnostne infrastrukture, in zagotavljanje dostopa do osnovnih storitev, do zelenih in dostojnih delovnih mest ter boljšega življenja za vse. Glavni podcilj je dostop do in uporaba sveže pitne vode, tudi za evropske otroke, kar je tudi glavni cilj projekta Vodna šola.

Več informacij: Cilji trajnostnega razvoja

Pariški sporazum o podnebnih spremembah 

Glavni cilj pariškega sporazuma je okrepiti delovanje proti klimatskim spremembam in v tem stoletju omejiti naraščanje globalnih temperatur precej pod 2 stopinji Celzija glede na ravni iz predindustrijske dobe; sporazum si prizadeva omejiti maksimalno povišanje temperature na 1,5 stopinje Celzija.

Zmanjšanje porabe vode v plastenkah od 100 na 88 litrov letno do 2050, bi zmanjšalo izpuste toplogrednih plinov v Evropi za 1,2 milijona ton CO2. 

Projekt Vode šole spodbuja uporabo vode iz pipe in ne iz plastenk. 

Več informacij: Evropska Komisija, Varnejša pitna voda za vse Evropejce (pdf) in na Factsheet Saver drinking water for all Europeans

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Více informací Méně informací