Dodatne prednosti vode iz pipe na zdravje: Direktiva 98/83 / EC

Vir: Pixabay

Dodatne prednosti vode iz pipe na zdravje: Direktiva 98/83 / EC

Kakšnih koristi za zdravje bi bili še deležni, če bi pili le vodo iz pipe?

Vsem pitnim vodam je skupno, da morajo biti higiensko neoporečne, so sprejemljivega vonja in okusa in zadoščajo natančnim kriterijem in omejitvam glede kemijskih in fizikalnih značilnosti. Da bi bila voda varna za uživanje in jo lahko imenujemo pitno vodo, Direktiva zavezuje države članice k spoštovanju določenih minimalnih zahtev. Te so: voda ne sme vsebovati mikroorganizmov, pesticidov in ostalih substanc v količinah in vsebnostih, ki bi lahko predstavljale tveganje za človeško zdravje. Zadoščati mora tudi minimalnim zahtevam, mikrobiološkim in kemijskim parametrom predpisanim na nivoju Evropske Skupnosti. Države članice lahko postavijo svoje kriterije na državnem nivoju, a ne smejo biti nižji od teh iz Aneksa 1 iz Direktive.  

Nadalje, Direktiva pravi, da morajo države članice z različnimi metodami analize (vzorčenje, po potrebi dezinfekcija) zagotoviti kontrolo pitne vode, da ugotovijo ali se parametri skladajo s temi iz Direktive. Določiti morajo odvzemne točke in oblikovati primerne programe kontroliranja. Več o spremljanju, monitoringu, vzorčenju lahko preberete v brošurici NIJZ Pogosta vprašanja glede pitne vode.

Pitna voda je podvržena stalnim kontrolam in preverjanju in je varna, velikokrat bolj kot ustekleničena voda. Seveda ne smemo pozabiti, da je njena varnost odvisna od vodovodnega omrežja.

Direktiva je sedaj, po 20 letih, ko je stopila v veljavo, v fazi revizije.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Více informací Méně informací