Uporaba vode v kmetijstvu

Kmetijstvo prispeva k približno 70% porabi vode na svetu; pripomore pa tudi k onesnaževanju vode z odvečnimi hranili, pesticidi in ostalimi onesnaževalci. Tekmovanje za oskrbo z vodo narašča še zaradi urbanizacije, industrializacije in podnebnih sprememb. Stroški onesnaževanja vode so lahko visoki. Podnebne spremembe bodo vplivale na zaloge vode in na potek kmetijstva zaradi sezonskega deževja, topljenja snega in večje možnosti poplav in suš.

Trajnostno ravnanje z vodo v kmetijstvu je ključnega pomena, če želimo povečati proizvodnjo, zagotoviti vodo tudi za ostale in ohraniti okoljske in socialne prednosti vodnih sistemov.

Vlade morajo izboljšati ekonomsko učinkovitost in okoljsko učinkovitost politik, ki želijo izboljšati učinkovitost uporabe vodnih virov in zmanjšati onesnaževanje kmetijstva.

Trajnostno upravljanje z vodnimi viri je ključno za prihodnost hrane in kmetijstva. OECD

Kako naj se vlade spoprimejo z izzivi povezanimi z vodo?

Izzivi, ki so pred nami so izredno kompleksni in lokalno različni. Za odločevalce bo pomembno, da se osredotočijo na bolj ekonomično rabe vode v kmetijskem sektorju, da se bodo hkrati trudili zmanjšati vpliv kmetijstva na vire sveže vode in se trudili izboljšati odpornost teh virov na onesnaževanja. Do sedaj OECD zagovarja različne politične odgovore, ki so prilagojeni točno določenim vodnim virom.  

Da bi zagotovili prehod v bolj trajnostno in produktivno kmetijstvo, ki ni občutljivo na tveganja z vodo, bi morale vlade delovati na nivoju kmetijstva, vodotokov in na državnem nivoju. Cilj bi moral biti okrepiti obstoječo vodno regulativo, ustvariti spodbude kmetom, da bi izboljšali porabo vode in bolje upravljali z uporabo kmetijskih sredstev, ki onesnažujejo okolje. Umakniti bi morali ukrepe, ki spodbujajo prekomerno rabo vode in onesnaževalne dejavnosti.

Da bi pomagali odločevalcem pri temu izzivu, OECD -jeve analize in indikatorji prispevajo k oblikovanju političnih odgovorov in omogočajo njihovo implementacijo, da bi premaknili kmetijstvo v bolj trajnostno ravnanje z vodo. OECD-jevo delo na področju kmetijstva in vode je poudarjeno v poročilu OECD Council Recommendation on Water

OECD podpira tudi prizadevanja kmetijskih ministrov skupine G20, da bi privzeli Akcijski načrt 2017, kjer je zapisanih veliko pomembnih obvez za izboljšanje uporabe vode v kmetijstvu, omejiti vpliv kmetijstva na kvaliteto vode in zmanjšati njeno izpostavljenost tveganjem.  

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Více informací Méně informací