Direktiva o pitni vodi

Vodne vire vse bolj ogroža onesnaženje, zato so članice EU sprejele Direktivo o pitni vodi. Njen cilj je zagotoviti neoporečno in čisto vodo za vse prebivalce držav članic EU.

Poslanstvo Vodnih šol je, da vodo uporabljajo na trajnostni način. Zato se otroci, kot bodoči odločevalci, zavedajo, da morajo biti voda in vodni viri zaščiteni. Čista voda pomeni čisto okolje in zdrava živa bitja.

Pomembni poudarki iz  Direktive o pitni vodi:

  • V EU so glede pitne vode nujni standardi osnovnih in preventivnih z zdravjem povezanih parametrov. Še posebej so pomembni, če želimo doseči minimalne cilje glede kvalitetnega okolja v povezavi z ostalimi meritvami Unije. Potrebno je določiti standarde, voda bo tako varna in potem se bo lahko spodbujalo  trajnostno uporabo te vode za ljudi.
  • Direktiva navaja osnovne standarde v kvaliteti za EU. Potrebno redno spremljati in testirati skupno 48 mikrobioloških, kemičnih in ostalih indikatorskih parametrov.
  • Direktiva o pitni vodi je določila minimalne standarde za pitno vodo. Države članice lahko vključijo dodatne zahteve  ali zvišajo standarde, nikakor pa jih ne morejo znižati!
  • Države članice lahko za določeno časovno obdobje odstopajo od kemijskih standardov kvalitete, ki so določeni v Direktivi. Način se pravno imenuje "derogacija" in je dovoljen, če trenutno ni mogoče zagotoviti vode iz nobenega drugega vira, hkrati pa ta način ne predstavlja potencialne nevarnosti za zdravje ljudi.

Skladno z Direktivo se zahteva tudi redno informiranje potrošnikov.  Vsaka tri leta pa je potrebno Evropski Komisiji poročati o kvaliteti vode.   

Posodobljena EU Direktiva o pitni vodi (2018) bo izboljšala kvaliteto pitne vode, dostop do nje in zagotovila kvalitetnejše informacije. Tako se bomo bližje okoljskim ciljem  zmanjšanja uporabe plastike, zmanjšanje ogljičnega odtisa in uresničevanju Ciljev trajnostnega razvoja. (36)

Lahko si pogledate video o EU Direktivi o pitni vodi (v angleščini)

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

By continuing to browse the site, you agree to our use of cookies. Více informací Méně informací